(R)-tert-butyl 4-(4-(6-amino-5-(1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)pyridine -3-yl)-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate (R)-tert-butyl 4-(4-(6-amino-5-(1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)pyridine -3-yl)-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate,877399-51-4, –上海皓元医药股份有限公司
(R)-tert-butyl 4-(4-(6-amino-5-(1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)pyridine
-3-yl)-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate
(R)-tert-butyl 4-(4-(6-amino-5-(1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)pyridine
-3-yl)-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate

(R)-tert-butyl 4-(4-(6-amino-5-(1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)pyridine -3-yl)-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate (R)-tert-butyl 4-(4-(6-amino-5-(1-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl)ethoxy)pyridine -3-yl)-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate 

【产品别名】

【CAS号877399-51-4

【目录编号】 HY-75473

【纯度】

【分子式】 C26H30Cl2FN5O3

【分子量】 550.45

【简介】 抗肿瘤类克唑替尼中间体

留下信息 联系我们 索取资料
分享到

联系方式

电话:021-58819295(总机);021-58999585(张经理);021-58998985(樊经理)

邮箱:apisales@chemexpress.com.cn

在线询价 隐藏
* 留言人 :

* 公司邮箱 :

* 公司电话 :

* 公司名称 :  
所在地区 :  
* 产品名称 :  
* 需求量 :  
* 留言内容 :

小于等于500字符,已输入字符:0

 

特别说明:1、*为必填项; 2、我们尊重并保护您的个人信息的安全。

   

邮件正在发送,请稍后……

关闭

邮件发送成功,我们将尽快联系您!

关闭

邮件发送失败,请重新发送!

关闭

抗肿瘤类的其他产品

Back to top